• Black Line
  • Meny
product-photo

Cleansing Handgel 100 ml "JUST NU 10% RABATT"

Artikelnummer: 9004

Rekommenderat konsumentpris: 49,90 kr

Erbjudande Oktober - 10% rabatt på ordinarie Inpris (vid beställning om minst 25 st.) Rabatten dras automatiskt på er order/faktura "GÄLLER HELA OKTOBER" Användning: Påför minst 3 ml och gnid in så att händerna är våta i minst 30 SEK. Gnid tills händerna är torra. Brandfarlig vätska och ånga. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändingskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp 100ml Bestantal 24/Bpack Finns i lager from 200327 Rekommenderas att förboka för att vara garanterad leverans.

Den här produkten finns i följande kategorier:

▲ Till toppen