Stickers

Art 4470 /39:-

Kiss 3-D Sticker  Lovely

Art 4471/39:-

Kiss 3-D Sticker Exquisite

Art 4472 39:-

Kiss 3-D Sticker Striking

 

 

Art 4473 / 39:-

Kiss 3-D Sticker Divine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 4476 / 49:-

Kiss Nail Artist Rhinestones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 4477 /49:-

Kiss Nail Artist Flexible Stickers